Các cây sống trên cạn.10

Rate this post

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (772.55 KB, 139 trang )

Giáo án: Sinh Học 6
Điều khiển của giáo viên Hoạt động của học sinh
– Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin trả lời câu hỏi.
?.H36.2 vẽ 2 cây ở nước. Hãy chú ý đến lá của chúng, có nhận xét gì về hiknhf dạng lá khi nằm
ở các vị trí khác nhau: Trên mặt nước H36.2A và chìm trong nước H36.2B. Giải thích trại
sao? Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát cây bèo tây
 trả lời câu hỏi. ?.H36.3A Cây bèo tây có cuống lá phình to,
nếu sờ tay vào hoặc bóp nhẹ thấy mềm và xốp cho biết điều này giúp gì cho cây bèo khi sống
trôi nổi trên mặt nước? ?.Quan sát và SS cuống lá cây bèo ở H36.3A
và H36.3B có gì khác nhau và giải thích tại sao? Lá trên mặt nước có có phiến lá to, giúp lá
dễ nổi, tăng diện tích tiếp xúc với ánh sáng. Lá chìm trong nước phiến lá nhỏ, dài và mảnh
giúp lá tránh được những tác động của sống.
Cây bèo tây sông trôi nổi trên mặt nước H36.3A có cuống lá phình to, nếu sờ tay vào
hoặc bóp nhẹ và thấy mềm và xốp giúp cây dễ nổi trên mặt nước, xốp chứa nhiều khơng khí
cho cây hơ hấp. Cây bèo tây ở H36.3A có cuống lá phình to,
vì sống trơi nổi cuống lá phình to để nổi trên mặt nước.

I. Các cây sống với nước.

Các cây sống dưới nước có đặc điểm là cây có lá trên mặt nước thường to giúp lá dễ nổi, tăng diện tích tiếp xúc với ánh sáng.
-Cây có lá chìm trong nước phiến lá nhỏ, dài và mảnh giúp lá tránh được các tác động của sóng.
– Cây sống trơi nổi trên mặt nước thường cuống lá phình to xốp chứa nhiều khơng khí giúp cây dễ nổi.

2: Các cây sống trên cạn.10


Mục tiêu: Nắm được đặc điểm của các cây sống trên cạn. Điều khiển của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin kết hợp với quan sát các cây ngoài thiên nhiêntrả lời câu
hỏi. ?.Giải thích tại sao cây mạ ở đất khơ hạn, nắng,
gió, nhiều thường có rễ ăn sâu hoặc lan rộng? ?.Cây mọc ở trên đồi trống tại sao thân thấp,
phân nhiều cành?
?.Tại sao lá cây ở nơi đất khơ hạn, nắng, gió nhiều thường có lớp lơng hoặc sáp phủ ngồi?
?. Vì sao cây mọc trong rừng rậm thường vươn cao?
Rễ ăn sâu : Tìm nguồn nước, lan rộng để hút được sương đêm.
Ở đồi trống đầy đủ ánh sáng nên thân thấp. Ánh sáng và chất dinh dưỡng nhiều nên
nhiều cành. Lá có lơng hoặc sáp phủ ngoiaf để giảm
bớt sự thốt hơi nước. Trong rừng rậm, ánh sáng khó lọt được
xuống dưới thấp nên cây thường vươn cao để thu nhận được ánh sáng ở tầng trên.
I. Các cây sống trên cạn. -Cây mọc ở nơi khô hạn, nắng, gió nhiều đồi trống thường có rễ ăn sâu hoặc lan
rộng thân thấp, phân cành nhiều, lá thường có lớp lơng hoặc sáp phủ ngồi. -Trong khi đó cây mọc ở nơi râm và ẩm nhiều rừng rậm thân thường vươn cao, các
cành tập trung ở ngọn. 2: Cây sống trong những môi trường đặc biệt. 10

90
Giáo án: Sinh Học 6
Mục tiêu: Hiểu được ở MT đặc biệt các cây biến dạng để thích nghi với MT đó. Điều khiển của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin trả lời câu hỏi.
?.Thế nào là mơi trường sống đặc biệt?
?.Phân tích đặc điểm thích nghi của cây đước, cây mắm…Sống trên các bãi lầy
ngập thủy triều.
?.Phân tích các đặc điểm của các cây sống ở sa mạc rất khơ và nóng?
Mơi trường sống đặc biệt là MT khắc nghiệt, sống không thuận lợi cho cây.
cây đước Cây mắm có rễ chống giúp cây đứng vững. Cây mắm: Có rễ mọc ngược lên mặt đất lấy O
2
. Cây xương rồng mọng nước có tác dụng dự trữ nước.
Các loại cỏ thấp có rễ rất dài có tác dụng để hút nước ở nguồn nước ngầm.
Các cây bụi gai có lá rất nhỏ hoặc biến thành gai để giảm sự thoát hơi nước.
Tiểu Kết: II. Cây sống trong những môi trường đặc biệt.
-Các cây sông trong những mơi trường đặc biệt đều có đặc điểm thích nghi với MT đó. VD: Cây đước có rễ chống giúp cây đứng vững trên các bãi lầy ven biển.
-Một số cây sống ở xa mạc như xương rồng có thân mọng nước, cở lạc đà có rễ rất dài,
cây bụi gai có lá rất nhỏ hoặc biến thành gai. IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ:4

1Cây sống trong MT nước thường có những đđ hình thái như thế nào? 2Nêu k1 vài ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường?
3Các cây sống trong những mơi trường đực biệt Sa mạc, đầm lầy có những đặc điểm gì? Cho vài ví dụ?

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 1

Các cây sống dưới nước có đặc điểm là cây có lá trên mặt nước thường to giúp lá dễ nổi, tăng diện tích tiếp xúc với ánh sáng.-Cây có lá chìm trong nước phiến lá nhỏ, dài và mảnh giúp lá tránh được các tác động của sóng.- Cây sống trơi nổi trên mặt nước thường cuống lá phình to xốp chứa nhiều khơng khí giúp cây dễ nổi.Mục tiêu: Nắm được đặc điểm của các cây sống trên cạn. Điều khiển của giáo viênHoạt động của học sinh-Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin kết hợp với quan sát các cây ngoài thiên nhiêntrả lời câuhỏi. ?.Giải thích tại sao cây mạ ở đất khơ hạn, nắng,gió, nhiều thường có rễ ăn sâu hoặc lan rộng? ?.Cây mọc ở trên đồi trống tại sao thân thấp,phân nhiều cành??.Tại sao lá cây ở nơi đất khơ hạn, nắng, gió nhiều thường có lớp lơng hoặc sáp phủ ngồi??. Vì sao cây mọc trong rừng rậm thường vươn cao?Rễ ăn sâu : Tìm nguồn nước, lan rộng để hút được sương đêm.Ở đồi trống đầy đủ ánh sáng nên thân thấp. Ánh sáng và chất dinh dưỡng nhiều nênnhiều cành. Lá có lơng hoặc sáp phủ ngoiaf để giảmbớt sự thốt hơi nước. Trong rừng rậm, ánh sáng khó lọt đượcxuống dưới thấp nên cây thường vươn cao để thu nhận được ánh sáng ở tầng trên.I. Các cây sống trên cạn. -Cây mọc ở nơi khô hạn, nắng, gió nhiều đồi trống thường có rễ ăn sâu hoặc lanrộng thân thấp, phân cành nhiều, lá thường có lớp lơng hoặc sáp phủ ngồi. -Trong khi đó cây mọc ở nơi râm và ẩm nhiều rừng rậm thân thường vươn cao, cáccành tập trung ở ngọn. 2: Cây sống trong những môi trường đặc biệt. 1090Giáo án: Sinh Học 6Mục tiêu: Hiểu được ở MT đặc biệt các cây biến dạng để thích nghi với MT đó. Điều khiển của giáo viênHoạt động của học sinh-Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin trả lời câu hỏi.?.Thế nào là mơi trường sống đặc biệt??.Phân tích đặc điểm thích nghi của cây đước, cây mắm…Sống trên các bãi lầyngập thủy triều.?.Phân tích các đặc điểm của các cây sống ở sa mạc rất khơ và nóng?Mơi trường sống đặc biệt là MT khắc nghiệt, sống không thuận lợi cho cây.cây đước Cây mắm có rễ chống giúp cây đứng vững. Cây mắm: Có rễ mọc ngược lên mặt đất lấy O. Cây xương rồng mọng nước có tác dụng dự trữ nước.Các loại cỏ thấp có rễ rất dài có tác dụng để hút nước ở nguồn nước ngầm.Các cây bụi gai có lá rất nhỏ hoặc biến thành gai để giảm sự thoát hơi nước.Tiểu Kết: II. Cây sống trong những môi trường đặc biệt.-Các cây sông trong những mơi trường đặc biệt đều có đặc điểm thích nghi với MT đó. VD: Cây đước có rễ chống giúp cây đứng vững trên các bãi lầy ven biển.-Một số cây sống ở xa mạc như xương rồng có thân mọng nước, cở lạc đà có rễ rất dài,cây bụi gai có lá rất nhỏ hoặc biến thành gai. IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ:41Cây sống trong MT nước thường có những đđ hình thái như thế nào? 2Nêu k1 vài ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường?3Các cây sống trong những mơi trường đực biệt Sa mạc, đầm lầy có những đặc điểm gì? Cho vài ví dụ?

Bạn đang đọc: Các cây sống trên cạn.10

Source: dolatrees.com
Category: Cây

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *