Mẹo nhà nông, cách bón phân Lâm Thao cho cây mía ở các vùng miền

Author:

Category:

Thứ Tư 01/12/2021, 07 : 20 ( GMT + 7 )Sử dụng phân bón NPK-S Lâm Thao hài hòa và hợp lý giúp tăng hiệu suất, hàm lượng đường của những giống mía và đạt hiệu suất cao kinh tế tài chính cao nhất .

1. Đặc điểm sinh lý

Cây mía qua 5 thời kỳ sinh trưởng:

a ) Thời kỳ nảy mầm : Tính từ khi đặt hom trồng cho tới lúc mầm mía nảy thành cây con. Điều kiện thích hợp : Nhiệt độ không khí tối thiểu 13 độ C, tối đa 35 – 36 độ C, thích hợp nhất 26 – 33 độ C ; nhiệt độ đất 70 %. b ) Thời kỳ cây con : Bắt đầu từ khi cây có lá thật thứ nhất cho đến khi phần nhiều số cây trong ruộng có 5 lá thật. Khi cây có 2 lá thật thì rễ cây mở màn tăng trưởng. Điều kiện thích hợp : Nhiệt độ không khí tối thiểu 15 độ C, nhiệt độ đất 60 %. 09-40-16_mi_1 Bón NPK-S Lâm Thao tăng năng suất mía c ) Thời kỳ đẻ nhánh : Khi cây mía có 6 – 7 lá thật, những mầm ở gốc nằm dưới mặt đất nảy thành nhánh. Từ thân mẹ đẻ ra nhánh cấp 1, nhánh cấp 1 đẻ ra nhánh cấp 2 và liên tục thành một bụi mía. Thời gian đẻ nhánh lê dài 3 – 4 tháng. Mía trồng vụ xuân tháng 2, 3, đẻ từ cuối tháng 4, rộ trong tháng 5, chấm hết trong tháng 6. Mía trồng vụ thu trong tháng 9, đẻ rộ trong tháng 10, 11. Điều kiện thích hợp : Nhiệt độ tối thiểu 20 độ C, thích hợp nhất 26 – 30 độ C ; nhiệt độ đất 70 – 80 %. d ) Thời kỳ vươn lóng : Mía trồng vụ xuân tháng 2, 3 có thời hạn vươn mạnh trong 4 tháng : 7, 8, 9, 10. Mía trồng vụ thu tháng 9 có thời hạn vươn lóng lê dài trong 7 tháng, vươn mạnh trong 4 tháng : 5, 6, 7, 8. Điều kiện thích hợp : Nhiệt độ 25 – 35 độ C ; nhiệt độ đất 60 – 80 %. e ) Thời kỳ chín công nghiệp và trổ cờ : Chín công nghiệp – thường từ tháng 11 trở đi, mía tích góp đường lần lượt từ lóng dưới lên lóng trên. Khi độ đường những lóng ở phần thân ngọn tương tự với phần thân gốc là chín công nghiệp. Thu hoạch khi mía có độ chín nguyên vật liệu, là lúc độ đường thấp hơn chín công nghiệp, nhưng đạt trị số được cho phép sử dụng mía để ép đường. Điều kiện thích hợp : Nhiệt độ khoảng chừng 14 – 25 độ C ; nhiệt độ đất thấp hơn trong thời kỳ sinh trưởng. Bón đạm và tưới nước muộn gần lúc thu hoạch ảnh hưởng tác động xấu đến chất lượng mía. Trổ cờ là thời kỳ chín sinh vật học của cây mía, thường không trùng với thời kỳ chín công nghiệp và có ảnh hưởng tác động không tốt đến chất lượng nguyên vật liệu. Điều kiện thích hợp : Nhiệt độ dưới 15 – 26 độ C ; nhiệt độ đất 70 %. Ở miền Nam mía trổ cờ vào tháng 10, miền Bắc tháng 12. Khi mía trổ cờ, thân ngừng sinh trưởng, tỷ suất đường giảm, tỷ suất xơ tăng. Hạn chế trổ cờ hoàn toàn có thể bằng những giải pháp sau : Rút nước gây hạn vào thời kỳ cảm ứng mầm hoa ; bón tăng đạm tích hợp gây hạn trước và trong thời kỳ cảm ứng ra hoa, sau đó tưới trở lại thông thường ; cắt lá ngọn + 1, + 2 trong thời kỳ cảm ứng ra hoa ; phun hóa chất như Pentaclorophenol, phun Maleic hydrarit tích hợp với axit giberelic ( GA ), phun Diquat với liều lượng 0,125 – 1,0 kg / ha hòa với 70 lít nước ; kiểm soát và điều chỉnh trồng vụ thu sẽ trốn trổ cờ có hiệu suất cao ở miền Trung và miền Nam.

2. Thời vụ trồng, mật độ và cơ cấu cây trồng ở các vùng

a ) Thời vụ : + Miền Bắc : Vụ đông xuân là vụ chính trồng từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, thu hoạch sau 10 – 12 tháng tuổi. Vụ thu trồng từ tháng 8 đến tháng 9, thu hoạch sau 13 – 15 tháng tuổi, khoảng chừng tháng 10 năm sau. + Miền Trung : Vụ đông xuân trồng tháng 12 đến tháng 3 năm sau, hoàn toàn có thể lê dài tới tháng 4, 5 nơi có tưới nước. Vụ thu trồng tháng 8, 9. + Miền Đông Nam bộ : Vụ đầu mùa mưa – Vụ I trồng từ 15/4 – 15/6, tốt nhất đến 30/5, thu hoạch sau 10 – 12 tháng tuổi. Vụ cuối mùa mưa – Vụ II trồng từ 15/10 – 30/11, thu hoạch sau 13 – 14 tháng tuổi. Năng suất cao hơn vụ I khoảng chừng 25 – 30 %. + Miền Tây Nam bộ : Vụ đầu mùa mưa – Vụ I trồng tháng 4 – 6, thu hoạch sau 10 – 12 tháng tuổi trên vùng đất lên liếp. Vụ cuối mùa mưa – Vụ II trồng tháng 11, 12 thu hoạch sau 8 – 10 tháng tuổi trên vùng đất bị ngập lũ. b ) Mật độ : + Miền Bắc : Đồng bằng – khoảng cách hàng 1,2 m, trồng ở độ sâu 12 – 20 cm. Trung du – khoảng cách hàng 1,3 – 1,4 m, trồng ở độ sâu 25 – 30 cm .
+ Miền Trung : Khoảng cách hàng 1,0 – 1,2 m, trồng ở độ sâu 15 – 20 cm. + Miền Đông Nam bộ : Canh tác bằng tay thủ công – khoảng cách hàng 1,0 – 1,2 m, trồng ở độ sâu 20 – 25 cm. Canh tác cơ giới – khoảng cách hàng 1,3 – 1,4 m, trồng ở độ sâu 25 – 30 cm. + Tây Nam bộ : Vùng đất lên liếp – khoảng cách hàng 0,8 – 1,0 m, trồng ở độ sâu 15 – 20 cm. Vùng đất không lên liếp – khoảng cách hàng 1,0 – 1,2 m, trồng ở độ sâu 15 – 20 cm. Số lượng hom trên 1 ha : 25.000 – 35.000, hom có 3 – 4 mầm. Cách đặt hom : Một hàng tiếp nối đuôi nhau nhau ; hai hàng đặt so le kiểu nanh sấu ; hai hàng song song tiếp nối đuôi nhau nhau. c ) Đất trồng : Thích hợp với nhiều loại đất. Yêu cầu tối thiểu là có tầng dày, độ thoáng, pH 4 – 9. Đất trồng mía tốt là có nguồn gốc núi lửa hoặc phù sa mới, đất thịt, thịt pha cát, cấu trúc tơi xốp, giữ nước tốt, tầng dày 0,7 – 0,8 m, mực nước ngầm ở độ sâu 1,5 – 2 m, pH 6 – 8, đất giàu chất hữu cơ, không có muối độc, không thiếu vi lượng, địa hình phẳng phiu, độ dốc tối đa 7 – 15 %. d ) Cơ cấu cây xanh Đất tốt, thâm canh cao : Chu kỳ luân canh 9 năm : 8 năm mía ( 1 tơ 3 gốc + 1 tơ 3 gốc ) + 1 năm luân canh ; chu kỳ luân hồi luân canh 7 năm : 6 năm mía ( 1 tơ 2 gốc + 1 tơ 2 gốc ) + 1 năm luân canh. Đất kém phì nhiêu, ít thâm canh : Chu kỳ 5 năm : 4 năm mía ( 1 tơ 3 gốc ) + 1 năm luân canh ; chu kỳ luân hồi 4 năm : 3 năm mía ( 1 tơ 2 gốc ) + 1 năm luân canh ; chu kỳ luân hồi 3 năm : 2 năm mía ( 1 tơ 1 gốc ) + 1 năm luân canh.

3. Bón phân NPK-S Lâm Thao cho cây mía

Liều lượng bón cho 1 sào Bắc bộ ( kg / 360 mét vuông ) như sau : Loại phân Bón lót Bón gốc Bón thúc khi mở màn đẻ nhánh ( mở màn có long )

Mía tơ

Vôi bột 25-35 Phân chuồng 350 – 500 NPK-S * M15. 10.3 – 8 25-35 NPK-S * M1 12.5.10 – 14 35-50 Mía gốc Phân chuồng 350 – 500 NPK-S * M1 5.10.3 – 8 30-45 NPK-S * M1 12.5.10 – 14 45-60 Ghi chú : 1 ha = 1 sào Bắc bộ x 27,8 = 1 sào Trung bộ x 20 = 1 công x 10 ( theo diện tích quy hoạnh 1 sào Bắc bộ = 360 mét vuông ; 1 sào Trung bộ = 500 mét vuông ; 1 công ( miền Nam ) = 1.000 mét vuông ). Có thể thay phân chuồng bằng cách bón mùn thải của nhà máy sản xuất đường sau khi giải quyết và xử lý. Bón vôi vùi sâu, trộn đều trong tầng đất canh tác, bón trước khi trồng mía tối thiểu 30 ngày. Các loại phân vi lượng Bo 0,1 – 0,2 %, Cu, Zn, Fe phun bổ trợ qua lá vào thời kỳ mở màn đẻ nhánh và khởi đầu có long.

Mía gốc: Lượng phân chuồng, phân đạm, lân và kali sử dụng cho mía gốc tương tự như với mía tơ, lượng phân đạm cần tăng 15 – 20%.

Sau khi thu hoạch trong vòng 1 tuần, cày phá luống, cày xới giữa 2 hàng mía, phơi ải đất 2 – 7 ngày, bón gốc hàng loạt phân chuồng, phân NPK-S * M1 5.10.3 – 8, cày lấp đất. Bón thúc đẻ nhánh khi mở màn có lóng với loại phân NPK-S * M1 12.5.10 – 14. Các loại phân vi lượng phun bổ trợ qua lá vào thời kỳ khởi đầu đẻ nhánh và mở màn có lóng. Chúc bà con nông dân sử dụng phân bón NPK-S Lâm Thao hài hòa và hợp lý để tăng hiệu suất, hàm lượng đường của những giống mía và đạt hiệu suất cao kinh tế tài chính cao nhất.

Source: https://dolatrees.com
Category: Cây

Đàm Minh Đứchttps://dolatrees.com
Tôi là Đàm Minh Đức người đã từng gắn bó và nghiên cứu rất nhiều năm trong ngành nông nghiệp. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ về việc trồng cây gì và ăn quả gì để dân tộc Việt Nam bớt nghèo. Dolatrees là một Websites được viết từ những trải nghiệm thực tế và từ cái tâm của mình. Đây là một kênh bạn có thể tham khảo để nâng cao sức khỏe và cuộc sốc của bạn

Read More

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây