Thủ tục làm Giấy phép thành lập Cây Xăng (Cập nhật 2021)

Author:

Category:

Bạn đang muốn tìm hiểu về quy trình, thủ tục, hồ sơ giấy phép thành lập cây xăng. Hãy cùng ACC tìm hiểu về thủ tục Xin giấy phép thành lập Cây Xăng.

Giấy phép thành lập cây xăng
Kinh doanh xăng dầu gồm có những hoạt động giải trí : Xuất khẩu ( xăng dầu, nguyên vật liệu sản xuất trong nước và xăng dầu, nguyên vật liệu có nguồn gốc nhập khẩu ), nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu, nguyên vật liệu ; sản xuất và pha chế xăng dầu ; phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước ; dịch vụ cho thuê kho, cảng, đảm nhiệm, dữ gìn và bảo vệ và luân chuyển xăng dầu. ( Khoản 2 Điều 3 Văn bản hợp nhất 12 / VBHN-BCT )
Cơ sở kinh doanh thương mại xăng dầu gồm có : Cảng chuyên được dùng, xí nghiệp sản xuất sản xuất, xưởng pha chế, kho, phương tiện đi lại luân chuyển và shop kinh doanh bán lẻ xăng dầu. ( Khoản 5 Điều 3 Văn bản hợp nhất 12 / VBHN-BCT ) .

Thương nhân kinh doanh xăng dầu bao gồm: Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; thương nhân sản xuất xăng dầu; thương nhân phân phối xăng dầu; thương nhân làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng dầu; thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu.( Khoản 10  Điều 3 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT).

=> Xin cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do Sở Công Thương cấp giấy.

1. Căn cứ pháp lý về việc xin giấy phép xây dựng Cây Xăng

 • Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT
 • Nghị định 83/2014/NĐ-CP

2. Điều kiện so với shop kinh doanh bán lẻ xăng dầu ( Điều 24 Văn bản hợp nhất 12 / VBHN-BCT )

Theo nghị định 83/2014/NĐ-CP thì cần phải đáp ứng điều kiện là: Doanh nghiệp phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu. Nhưng theo Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT đã bãi bỏ điều kiện này.

Điều kiện 1

Cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thuộc chiếm hữu, đồng sở hữu của thương nhân là :

 • Đại lý(Trường hợp đưa khách hàng về thương nhân dưới hình thức là đại lý, và khách hàng mới đăng ký thành lập cây xăng dưới hình thức đại lý bản lẻ xăng thì không cần thực hiện việc cấp giấy xác nhận ĐĐK làm ĐLBLXD theo khoản 3 điều 20 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT)
 • Tổng đại lý
 • Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu
 • Thương nhân phân phối xăng dầu
 • Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
 • Thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối

(Thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

Điều kiện 2

Được phong cách thiết kế, kiến thiết xây dựng và có trang thiết bị theo đúng những pháp luật hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn shop kinh doanh bán lẻ xăng dầu, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường tự nhiên của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền ( Thông tư 15/2020 / TT-BCT lao lý cụ thể, đơn cử về điều kiện kèm theo này ) .

Điều kiện về phòng cháy chữa cháy

 • Tại cửa hàng xăng dầu phải niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, biển cấm lửa, biển cấm sử dụng điện thoại di động ở các vị trí dễ thấy, dễ đọc.
 • Cửa hàng xăng dầu phải được trang bị đủ số lượng phương tiện chữa cháy ban đầu phù hợp để chữa cháy theo quy định tại TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng và theo quy định tại quy chuẩn này.
 • Căn cứ vào tính chất nguy hiểm cháy của các chất, vật liệu trong từng hạng mục của cửa hàng xăng dầu để trang bị, bố trí phương tiện chữa cháy phù hợp.
 • Số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu được quy định trong Bảng 6…..
  • Căn cứ điều kiện cụ thể của cửa hàng mà có thể thay thế bình bột chữa cháy bằng bình bọt, khí CO2 phù hợp với từng loại chất cháy.
  • Số lượng bình chữa cháy trong ngoặc đơn () là số lượng bình dự trữ. Bình dự trữ được bố trí thành một cụm riêng bên trong cửa hàng.
  • Tại cửa hàng phải bố trí phương tiện chứa nước phù hợp để thấm ướt chăn sợi kịp thời khi xảy ra sự cố cháy.
 • Bố trí phương tiện dụng cụ chữa cháy phải đảm bảo:
  • Dễ thấy.
  • Dễ lấy sử dụng.
  • Không cản trở lối thoát nạn, lối đi và các hoạt động khác.
  • Tránh mưa, nắng và sự phá hủy môi trường.
 • Chỉ được phép bố trí các phương tiện, dụng cụ chữa cháy đảm bảo quy định về chất lượng.
 • Các bình chữa cháy được treo trên tường, cột hoặc đặt trên nền, sàn nhà…Trường hợp các bình chữa cháy được treo trên tường, cột thì khoảng cách từ mặt nền, sàn đến tay cầm của bình không lớn hơn 1,25 m. Trường hợp đặt trên nền và sàn nhà, các bình chữa cháy phải được để nơi khô ráo, nếu có giá đỡ, chiều cao của giá đỡ không lớn hơn 2/3 chiều cao của bình. Trường hợp đề bình chữa cháy gần cửa ra vào thì bình phải được treo hoặc đặt cách mép cửa 1 m.
 • Trong phạm vi cửa hàng được phép bố trí phương tiện, dụng cụ chữa cháy rải rác theo từng vị trí hoặc nếu có thể bố trí theo từng cụm tùy thuộc mức độ nguy hiểm cháy, nổ và diện tích mặt bằng cần bảo vệ, nếu bố trí theo từng cụm thì phải bố trí ít nhất 2 cụm.

Điều kiện về bảo vệ môi trường tự nhiên ( so với shop trên mặt đất )

 • Nước sinh hoạt, nước chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu được lấy từ nguồn nước công cộng, nước ngầm hoặc nước mặt.
 • Có thể kết hợp đường ống cung cấp nước sinh hoạt và nước chữa cháy cho cửa hàng.
 • Nước thải nhiễm dầu của cửa hàng phải được thu gom theo hệ thống rãnh thoát riêng có nắp đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép có lỗ thoát khí hoặc tấm đan nan thép để tránh tích tụ hơi xăng dầu. Phải bố trí hố bịt trước khi đấu nối hệ thống rãnh thoát nước thải nhiễm dầu vào hệ thống thoát nước chung.
 • Nước thải nhiễm dầu của cửa hàng phải được xử lý đáp ứng các quy định tại QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu trước khi xả ra môi trường bên ngoài.
 • Các công cụ, chất thải đã nhiễm dầu phải được phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 nám 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Điều kiện 3

 • Có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy đối với các cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh (Phải đảm bảo đủ thời gian tham gia lớp huấn luyện và có kết quả kiểm tra từ đạt yêu cầu trở lên và được cấp bởi Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh).
 • Có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về bảo vệ môi trường đối với các cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh.(được quy định tại Thông tư 43/2014/TT-BTNMT và chứng chỉ có thời hạn 2 năm).

3. Hồ sơ đề nghị xin giấy phép thành lập cây xăng

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
 • Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định này và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
 • Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định này.

4. Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương.
 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
 • Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Source: dolatrees.com
Category: Cây

Đàm Minh Đứchttps://dolatrees.com
Tôi là Đàm Minh Đức người đã từng gắn bó và nghiên cứu rất nhiều năm trong ngành nông nghiệp. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ về việc trồng cây gì và ăn quả gì để dân tộc Việt Nam bớt nghèo. Dolatrees là một Websites được viết từ những trải nghiệm thực tế và từ cái tâm của mình. Đây là một kênh bạn có thể tham khảo để nâng cao sức khỏe và cuộc sốc của bạn

Read More

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây