Quy định về điều kiện cấp Sổ đỏ cho cây lâu năm

Rate this post
Cây nhiều năm là một trong những loại gia tài gắn liền với đất được cấp Sổ đỏ ( ghi nhận quyền sở hữu tại trang 02 của Sổ đỏ ). Dưới đây là điều kiện kèm theo cấp Sổ đỏ cho cây nhiều năm .

Loại cây lâu năm được cấp Sổ đỏ

Theo khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai năm 2013, cây nhiều năm là 01 trong 04 loại gia tài gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( sau đây gọi tắt là Sổ đỏ ) cùng với nhà tại, khu công trình thiết kế xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng .
Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch 22/2016 / TTLT-BNNPTNT-BTNMT, loại cây nhiều năm được ghi nhận quyền sở hữu gồm :

TT

Loại cây nhiều năm
Đặc tính
1
– Cây công nghiệp lâu năm .
– Cây gieo trồng một lần, cho thu hoạch mẫu sản phẩm ( mà thân chính vẫn giữ nguyên ) hoặc sử dụng làm cây lấy gỗ, cây cảnh quan, cây bóng mát, có thời hạn sinh trưởng từ khi gieo trồng đến khi thanh lý trên 05 năm .
– Thuộc một trong những nhóm cây sau : Cây thân gỗ, cây thân bụi hoặc cây thân leo .
2
– Cây ăn quả lâu năm .
3
– Cây dược liệu lâu năm .

4
– Cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cảnh quan lâu năm .
Lưu ý : Danh mục loài cây xanh thuộc những loại cây nhiều năm được ghi nhận quyền sở hữu từng tỉnh hoàn toàn có thể khác nhau vì được Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quyết định hành động trên cơ sở quan điểm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

Điều kiện cây lâu năm được cấp Sổ đỏ

Để được ghi nhận quyền sở hữu cây nhiều năm thì điều tiên phong là đã hình thành trên trong thực tiễn tại thời gian cấp Sổ đỏ và thuộc quyền sở hữu của người đề xuất được cấp Sổ đỏ, đơn cử là phải có sách vở hoặc phải được Văn phòng ĐK đất đai xác nhận có đủ điều kiện kèm theo được công nhận quyền sử dụng đất với trường hợp không có sách vở để chứng tỏ điều kiện kèm theo được ghi nhận .

cấp sổ đỏ cho cây lâu năm

Quy định về cấp Sổ đỏ cho cây lâu năm (Ảnh minh họa)
 

* Trường hợp 1: Có giấy tờ

Theo Điều 34 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai, chủ sở hữu cây nhiều năm được ghi nhận quyền sở hữu khi có một trong những sách vở sau :

– Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng cây lâu năm phù hợp với mục đích sử dụng đất ghi trên giấy tờ đó;

Xem cụ thể tại : Giấy tờ về quyền sử dụng đất để làm Sổ đỏ .
– Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua và bán hoặc Tặng Kèm cho hoặc thừa kế so với cây nhiều năm đã được công chứng hoặc xác nhận theo pháp luật ;
– Bản án, quyết định hành động của Tòa án nhân dân hoặc sách vở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý được quyền sở hữu cây nhiều năm đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý .

* Trường hợp 2: Không có giấy tờ

Theo khoản 4 Điều 34 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP, trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư không có sách vở ( theo pháp luật tại trường hợp 1 ) thì phải được Văn phòng ĐK đất đai xác nhận có đủ điều kiện kèm theo được công nhận quyền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý đất đai thì mới được ghi nhận quyền sở hữu cây nhiều năm .
Lưu ý :
– Đối với tổ chức triển khai trong nước thì phải có quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản hoặc quyết định hành động góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản hoặc giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc giấy phép góp vốn đầu tư để trồng cây nhiều năm theo pháp luật của pháp lý về góp vốn đầu tư ;
– Trường hợp chủ sở hữu cây nhiều năm không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài sách vở để làm điều kiện kèm theo ghi nhận quyền sở hữu cây nhiều năm thì chủ sở hữu cây nhiều năm phải có thêm 02 loại sách vở sau :
+ Văn bản thỏa thuận hợp tác của người sử dụng đất được cho phép sử dụng đất để trồng cây nhiều năm đã được công chứng hoặc xác nhận ;
+ Bản sao sách vở về quyền sử dụng đất .
– Thời điểm ghi nhận quyền sở hữu cây nhiều năm được diễn ra tại một trong hai thời gian : Cùng với thời gian cấp Sổ đỏ cho đất hoặc là ĐK ghi nhận bổ trợ ( đất đã có Sổ đỏ ) .
Kết luận :
1. Chỉ những loại cây trong hạng mục loài cây xanh thuộc những loại cây nhiều năm được ghi nhận quyền sở hữu do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành thì mới được ghi nhận ;
2. Chủ sở hữu cây nhiều năm để được ghi nhận quyền sở sữu ( ghi nhận tại trang 02 của Sổ đỏ thì phải cung ứng đủ điều kiện kèm theo sau :
– Cây lâu năm đã hình thành trên trong thực tiễn tại thời gian cấp Sổ đỏ ;
– Thuộc quyền sở hữu của người đề xuất được cấp Sổ đỏ, đơn cử :

+ Phải có giấy tờ hoặc

+ Phải được Văn phòng ĐK đất đai xác nhận có đủ điều kiện kèm theo được công nhận quyền sử dụng đất với trường hợp không có sách vở .

>> Thủ tục làm Sổ đỏ 2019 – Toàn bộ hướng dẫn mới nhất.

Khắc Niệm

Source: https://dolatrees.com
Category: Cây

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *