Hướng dẫn kỹ thuật ghép mắt cây cảnh

Rate this post
Ghép mắt cây cảnh giúp cây ghép sinh trưởng tăng trưởng tốt nhờ sự tăng trưởng, hoạt động giải trí tốt của bộ rễ gốc ghép và năng lực thích nghi với điều kiện kèm theo khí hậu, đất đai của cây gốc ghép. Dưới đây là những nhu yếu kỹ thuật để nâng cao tỷ suất ghép sống và tỷ suất cây cảnh đạt tiêu chuẩn xuất vườn

1. Dụng cụ chuẩn bị:

– Chọn cây cảnh làm gốc ghép: Giống làm gốc ghép phải sinh trưởng khoẻ có khả năng thích ứng rộng với điều kiện địa phương. Giống làm gốc ghép phải có khả năng tiếp hợp tốt với thân cành ghép,  phải có khả năng chống chịu sâu bệnh và có khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất thuận,  phải sinh trưởng nhanh, dễ gây giống, ít mọc mầm phụ ở gốc cây con.

– Chọn cành, mắt ghép tốt: cành ghép được lấy từ vườn chuyên lấy cành ghép hoặc trên vườn sản xuất với những cây mang đầy đủ các đặc tính của giống muốn nhân. Cành ghép được chọn ở giữa tầng tán, không có các đối tượng sâu bệnh nguy hiểm gây hại. Tuổi cành ghép chọn phù hợp tuỳ thuộc vào thời vụ ghép khác nhau. Trong điều kiện cần vận chuyển đi xa, cần bảo quản trong điều kiện đủ ẩm, tránh nhiệt độ cao.

– Chọn thời vụ ghép tốt: trong điều kiện khí hậu miền Bắc nước ta, đa số các giống cây ăn quả được tập trung ghép vào vụ xuân và vụ thu.

Dụng cụ ghép 

  • Dao ghép cành chuyên dụng
  • Băng ghép cây tự dính

2. Cách thực hiện ghép mắt cây cảnh

Đây là khâu kỹ thuật có đặc thù quyết định hành động, nhờ vào vào sự thành thạo của người ghép. Các thao tác ghép mắt cây cảnh cần được thực thi nhanh và đúng mực. Tuỳ thuộc vào mục tiêu vận dụng, từng đối tượng người dùng cây ăn quả mà hoàn toàn có thể sử dụng những giải pháp khác nhau. Một số giải pháp ghép mắt cây cảnh đa phần đang được vận dụng là chiêu thức ghép mắt hành lang cửa số, chiêu thức ghép mắt nhỏ có gỗ

  • Phương pháp ghép mắt cửa sổ

Phương pháp ghép mắt hành lang cửa số thường được vận dụng với những chủng loại cây cảnh dễ bóc vỏ, có thân cành dễ lấy mắt, mắt ghép lớn.

1: Cắt vỏ trên gốc ghép
2: Lấy mắt ghép
3: Đặt mắt ghép vào gốc ghép
4: Quấn chặt lại bằng dây nilon (chừa đỉnh sinh trưởng của mắt ghép)

Trên gốc ghép, cách mặt đất 25 – 30 cm, chọn vị trí không có nhánh hoặc mầm ngủ, thực thi mở vết ghép có dạng hành lang cửa số và bóc bỏ phần vỏ. Trên cành ghép, chọn vị trí có mầm ngủ, cắt một phần khoanh vỏ có chứa mầm ngủ với size tương tự như hoặc nhỏ hơn vết mở trên gốc ghép.

Đặt mắt ghép vào gốc ghép và dùng dây nilon cuốn lại, lưu ý cuốn kín dây từ dưới lên trên một lượt để tránh nước mưa thấm vào và cố định dây ghép.

Sau ghép 15 – 20 ngày tuỳ thuộc vào chủng loại cây ăn quả, triển khai cởi dây ghép. Nếu mắt ghép còn xanh thì sau 2 – 3 ngày thực thi cắt ngọn gốc ghép, vận dụng những giải pháp kỹ thuật chăm nom cây con sau khi ghép.

  • Phương pháp ghép mắt nhỏ có gỗ

Trên gốc ghép, ở độ cao cách mặt đất 25 – 30 cm, chọn vị trí không có nhánh hoặc mầm ngủ, triển khai mở gốc ghép có dạng hình lưỡi của gốc ghép. Trên cành ghép, chọn vị trí có mầm ngủ, cắt lấy mắt ghép dạng hình lưỡi có một phần gỗ tương tự như như trên gốc ghép. Đặt mắt ghép vào gốc ghép và dùng dây nilon cuốn lại, quan tâm cuốn kín dây từ dưới lên trên một lượt để tránh nước mưa thấm vào và cố định và thắt chặt dây ghép. Trường hợp mắt ghép nhỏ hơn so với vết mở trên gốc ghép thì đặt mắt ghép lệch về một bên để có tối thiểu một phía tượng tầng được trùng khớp.

1 : lấy mắt ghép 2 : tách vỏ hình chữ T trên gốc ghép –

3: đặt mắt ghép vào gốc ghép

4 : Quần lại bằng dây nilon – 5 : tác dụng sau khi mắt ghép tăng trưởng tốt Sau ghép 20 – 25 ngày tuỳ thuộc vào chủng loại cây ăn quả, triển khai cởi dây ghép. Nếu mắt ghép còn xanh thì sau 2 – 3 ngày triển khai cắt ngọn gốc ghép, vận dụng những giải pháp kỹ thuật chăm nom cây con sau khi ghép.

Source: dolatrees.com
Category: Cây

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *