Cây Nứa – Đặc điểm Hình Thái Của Cây Nứa – Xưởng Tre Trúc

Rate this post

Khi chúng ta dùng từ ghép tre – trúc là muốn chỉ chung tất cả các loài Tre -Trúc, cây Nứa, Vầu, Giang, v.v… trong họ phụ này. Tre là tên thuần Việt, Trúc là tên Hán Việt. Người Trung Quốc gọi chung tất cả các loài Tre có thân mọc cụm, thân mọc phân tán và thân mọc phức hợp là Trúc. Để chỉ loại Trúc cụ thể nào đó, người Trung Quốc chỉ thêm một tính từ ở trước từ “Trúc” để gọi như là cúc trúc (tre gai), khổ trúc (vầu trắng), bạc trúc (nứa), điền trúc (mai – có thân mọc cụm), lục trúc (có thân mọc cụm), mao trúc (trúc sào – có thân mọc tản), phương trúc (trúc vuông), v.v. giống như người Châu Âu gọi chung các loại tre là “Bamboo”.

Cây nứa là gì ?

Cây nứa - Đặc điểm hình thái của cây nứa 1
Theo cách gọi và hiểu đại trà phổ thông của nhiều ngưòi Nước Ta lúc bấy giờ là từ “ tre ” để chỉ chung những loài có thân mọc cụm, vách thân khí sinh dày, còn từ “ nứa ” là để chung những cây có thân mọc cụm nhưng vách thân khí sinh mỏng dính, từ “ trúc ’ ’ hầu hết chỉ những loài có thân khí sinh mọc tản như trúc sào, trúc cần câu, trúc quân tử ( tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp ngoại lệ như gọi trúc đùi gà, nhưng lại là loài cây mọc cụm, hoặc nứa nói chung là vách mỏng dính nhưng cũng có những loại nứa vách dày xét theo phân loại ). Vì vậy để cho đúng chuẩn vẫn phải kèm theo tên Latinh và những tên địa phương để tiện cho việc tra cứu .

Sinh trưởng của thân ngầm

Trên quốc tế họ phụ Tre Trúc có khoảng chừng 1200 loài, 70 chi, phân bổ hầu hết ở vùng nhiệt đới gió mùa và á nhiệt đới và một số ít ít loài phân bổ ở vùng ôn đới và hàn đới .

Theo Chu Phượng Thuần (1998), Tre Trúc thế giới có thể chia làm ba vùng:

Vùng tre trúc Châu Á – Thái bình dương .
Vùng tre trúc Châu Mỹ .
Vùng tre trúc Châu Phi .
Ở Nước Ta, theo tác dụng tổng kiểm kê rừng toàn nước ( năm 2001 ) có 1.492.000 ha và phân bổ đa phần ở những tỉnh Kon Tum, Lâm Đồng, Thanh Hoá, Nghệ An, Đắc Lắc. Theo Phạm Hoàng Hộ ( 1999 ), Nước Ta đã thống kê được 23 chi với 121 loài tre trúc. Đa phần những loài tre trúc ở Nước Ta là nhũng loài có thân khí sinh mọc cụm, 1 số ít ít loài có thân mọc tản chỉ ở 1 số ít tỉnh Miền Bắc như trúc sào, trúc cần câu ( Cao Bằng, Bắc Kạn v.v … ), vầu ( ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hoà Bình, Tuyên Quang, Sơn La v … v. ) hầu hết trúc sào, trúc cần câu là loài gây trồng .
Cây nứa - Đặc điểm hình thái của cây nứa 2

Những tính chất đặc thù của rừng tre

Cơ quan dinh dưỡng của tre trúc gồm thân, thân ngầm, măng, cành, lá, rễ. Thân khí sinh và thân ngầm hợp thành thể thống nhất. Thân ngầm sinh ra măng, măng mọc thành tre ( trúc ), tre nuôi thân ngầm hoặc sinh thân ngầm mới, mỗi thân ngầm lại sinh măng, cứ luân hồi như vậy, cho nên vì thế cả rừng tre là một thể thống nhất .
Cơ quan sinh sản của tre trúc là hoa, quả, hạt, nhưng tre trúc lại nhân giống hầu hết bằng sinh dưỡng vì tre trúc hàng mấy chục năm thậm chí còn hàng trăm năm mới ra hoa tác dụng một lần .
Năng lực sinh trưởng dinh dưỡng và tái sinh vô tính rất mạnh. Măng tre trúc được phân sinh từ gốc, từ thân ngầm mà ra, tận dụng đặc tính này người ta hoàn toàn có thể sản xuất kinh doanh thương mại rừng tre trúc liên tục. Tre trúc hàng năm đều sinh ra măng mọc thành tre, vì vậy trong bụi tre, rừng tre luôn là rừng khác tuổi. Trong kinh doanh thương mại tre trúc luôn luôn chặt cây già, cây sâu bệnh hoặc cây đến tuổi thành thục công nghệ tiên tiến, nuôi dưỡng măng và cây con cho nên vì thế hình thành phương pháp kinh doanh thương mại liên tục và không phải trồng lại .
Tre trúc sinh trưởng rất nhanh vì thân, cành, thân ngầm của tre trúc đều chia đốt, mỗi đốt đều có tổ chức triển khai phân sinh, đều sinh trưởng nên tre trúc lớn lên rất nhanh. Nếu nói sinh trưởng là quy trình tăng thêm, lớn lên của thực vật thì hầu hết những loài tre trúc chỉ cần xấp xỉ 3 tháng ( khoảng chừng 100 ngày ) đã hoàn thành xong sinh trưởng chiều cao và đường kính. Thời gian về sau chỉ là triển khai xong, cây cứng ra, tích luỹ xenlulô v.v. mà không tăng thêm về đường kính chiều cao nữa. Đường kính thân tre, số đốt tre ( gióng tre ) dược quyết định hành động từ trong măng, măng càng to thì số đốt càng nhiều, có nghĩa là măng càng to thì mọc lên cây tre càng cao to .
Sinh trưởng của tre trúc có tiết tấu rõ ràng, mùa măng thì hàng loạt ra măng, đã ra hoa thì trong bụi bất kể cây già, cây non đều ra hoa .

Các loại tre trúc

Tre trúc có hàng nghìn loài nhưng địa thế căn cứ vào cách sinh trưởng, người ta hoàn toàn có thể chia thành 3 loại lớn :
Cây nứa - Đặc điểm hình thái của cây nứa 3

Loại có thân mọc cụm (hợp trục)

Ở cách sinh trưởng này những cây tre đứng gần nhau, mọc từng bụi mà không tự lan rộng trong diện tích quy hoạnh đất. Điển hình cho loại này là những cây trong chi Bambusa như tre gai, tre lộc ngộc, hóp, tre vàng sọc, hóp sào, lồ ô, dùng phấn ; những cây trong chi Dendrocolamus như luồng, bương, mai, diễn, những loại nứa, v.v. Tuy cùng trong cách mọc cụm nhưng những cây trong búi luồng, mai, v.v. đứng xa nhau hơn so với tre gai và măng tuy cùng mọc từ gốc cây mẹ ra nhưng uốn vòng ra xa rồi mới mọc lên mặt đất nên bụi tre thưa hơn. Đặc biệt có loài nứa ( Pseudostachyum poly – morplutm Munro ) thì những thân khí sinh lại mọc cách xa nhau đến hàng mét vì những mắt trước khi mọc lên mặt đất đều đi ngầm trong lòng đất hàng mét rồi mới mọc lên thành măng và thành cây tre. Do vậy mà bụi tre thưa, thoáng, khiến ta lầm tưởng là loại đơn trục ( Vũ Văn Dũng 2002, Chu Phương Thuần 1998 ) .

Loại có thân ngầm mọc phân tán (còn gọi tà mọc tản, đơn trục)

Loại này có thân ngầm bò lan trong đất, thân ngầm nhỏ ( so với thân khí sinh ) mọc dài bò ngang trong tầng đất theo hình lượn sóng. Trên thân ngầm có đốt, rễ mọc trên những đốt, mỗi đốt lại có mắt xếp so le hai bên, có mắt nảy lên mọc khỏi mặt đất thành măng và tăng trưởng thành thân khí sinh, có mắt lại mọc thành thân ngầm mới, liên tục bò lan trong đất, từ từ hình thành cả đám rừng tre trúc. Vì những măng mọc ra từ thân ngầm bò lan trong đất cho nên vì thế những thân khí sinh ( cây tre trúc ) không cụm lại và phân bổ thưa trên đám rừng. Vì thế gọi là loại tre trúc mọc tản ( phân tán ). Điển hình cho loại này là những cây trong chi Phyllosiachys như trúc sào, trúc cần cầu, trúc hoá long và một số ít loài vẩu ( indosasa ) .

Loại có thản mọc tản phức tạp (phức trục)

Phức trục tức là thân khí sinh vừa mọc tản ( tức là có thân ngầm bò lan trong đất ) vừa mọc cụm. Cây tre hoàn toàn có thể mọc ra từ thân ngầm và từ gốc tre như loài mọc cụm. Đó là những cây trong chi Indocalamus, Anindinaria
Các loại tre có thân mọc tản, mọc cụm và phức tạp 1 : Thân ngầm mọc tản 2 : Thân ngầm mọc tán phức tạp 3, 4 : Thần ngầm mọc cụm

Tre trúc không có mô phân sinh thứ cấp nên đặc điểm sinh trưởng có khác những loài cây thân gỗ khác. Muốn nghiên cứu sinh trưởng của tre trúc cần nghiên cứu sinh trường thân ngầm, sinh trưởng của măng và thân khí sinh.

Loại tre có thân mọc cụm, thân ngầm khổng bò lan rộng trong đất. Măng mọc lên từ thân ngầm ( gốc tre ). Gốc tre cũng chia đốt và những đốt ở gần sít nhau. Ở mỗi đốt có mo biến thành vảy cứng phủ bọc, xung quanh đốt mọc ra rễ ( rễ mọc tập trung chuyên sâu nhất ở phần củ tre ) ; trên mỗi đốt có mắt, gặp điều kiện kèm theo thuận tiện, những mắt đó sẽ ra măng và tăng trưởng thành cây tre mới. Đầu tiên những mắt đó mứng to, đâm ngang ra trong đất .
Tuỳ theo loại tre mà mức độ ăn ngang ra rộng hẹp khác nhau : như tre gai thì những măng mới mọc sát ngay gốc cây mẹ ; ở bương, mai, luồng v.v. thì những mắt đó ăn ngang xa hơn rồi mới uốn cong lên thành măng. Do cách đẻ măng như vậy nên có một số ít loài tre ngày càng ăn trồi lên mặt đất ( tre gai, lộc ngộc ). Do đó ta thấy tre gai trồng ở quanh làng thường phải đắp gốc hàng năm thì búi tre mới bền. Về mặt tận dụng đất, loại tre này không bằng loại tre có thân mọc phân tán. Mặt khác búi tre ngày càng dày sít, những gốc rất sát nhau. Trường hợp búi tre đã lâu ngày thì cần phải đánh bỏ những gốc già mọc quá dày, tạo điều kiện kèm theo cho những mắt ra măng và sinh trưởng thuận tiện .

Quá trình sinh trưởng và phát triển của tre nứa

Loại tre có thân mọc phân tán và loại tre có thân mọc tản phức tạp đều có thân ngầm ăn lan rộng trong đất. Thân ngầm chia đốt, mỗi đốt có mo biến thành vảy phủ bọc, đầu thân ngầm nhọn, cứng và ăn sâu trong đất. Tuỳ theo loài khác nhau mà thân ngầm ở sâu nông khác nhau. Thân ngầm của vầu thường ở độ sâu 50 – 60 cm, của trúc cần câu khoảng chừng 10 cm, của trúc sào khoảng chừng 30 – 50 cm, sặt khoảng chừng 5 – 6 cm .
Cây nứa - Đặc điểm hình thái của cây nứa 4
Hàng năm, thân ngầm mọc bò trong đất theo hình lượn sóng. Các mắt ở đốt thân ngầm gặp điều kiện kèm theo thuận tiện thì đâm măng mọc thành cây tre mới. Bản thân cây tre mới lại hoàn toàn có thể sinh thân ngầm cho nên vì thế từ từ thân ngầm đan dày trong đất. Thông thường sau khi thân khí sinh định hình thì thân ngầm mới được phát sinh tăng trưởng .
Tuỳ điều kiện kèm theo đất đai và tuỳ loại trúc mà tuổi thọ của thân ngầm dài ngắn khác nhau. Nơi đất tốt, tơi xốp, đủ ẩm thân ngầm hoạt động giải trí thuận tiện, thời hạn hoạt động giải trí mạnh nhất hoàn toàn có thể lê dài hơn. Theo tài liệu quốc tế, thân ngầm của Phyllostachys bam – busoides thường sinh trưởng mạnh nhất vào năm thứ 2, về sau kém dần, đến năm thứ 5 từ từ thối mục, năm thứ 7 thì chết hẳn. Thân ngầm của vầu cũng hoạt động giải trí mạnh nhất vào năm thứ 2, thứ 3, từ năm thứ 4, 5 trở đi thân ngầm già yếu dần và không còn năng lực đẻ măng nữa .
Thân ngầm của trúc cần câu ở tuổi 5 già cứng, tuổi 6 mục từng đoạn và già chết, ở trúc sào già chết ở tuổi 8 .
Đặc điểm hoạt động giải trí của thân ngầm là thích hướng đến chỗ đất xốp và ẩm, nhiều màu. Người ta hoàn toàn có thể lợi đụng đặc tính này để hướng rừng tre trúc tăng trưởng theo ý muốn của mình. Mặt khác, hướng bò của thân ngầm thường cùng hướng với sự tăng trưởng của cành tre, do đó hoàn toàn có thể địa thế căn cứ vào hướng tăng trưởng của cành để đoán biết hướng bò của thân ngầm mà có giải pháp ảnh hưởng tác động hoặc đào lấy thân ngầm khi thiết yếu .
Đầu thân ngầm nhọn, cứng. Nếu đầu thân ngầm bị gãy hoặc bị tổn thương cơ giới nặng thì ở đốt gần nhất sẽ mọc ra một thân ngầm khác. Thân ngầm này lúc đầu hợp với thân ngầm cũ một góc 7 – 15 độ. Khi mọc dài 10 – 15 cm thì từ từ sẽ mọc cùng hướng với thân ngầm cũ. Trên hướng bò của mình, khi gặp chướng ngại vật thì thân ngầm mọc vòng qua hoặc vượt lên trên rồi lại liên tục bò theo hướng cũ. Nếu vì lí do ngẫu nhiên nào đó, thân ngầm lộ lên trên mặt đất thì lập tức dầu của nó lại chui sâu vào đất, cũng có trường hợp thân ngầm tăng trưởng thành thân khí sinh. Đó là trường hợp thân ngầm bị hẫng khi gặp vật cứng thì tăng trưởng thành thân khí sinh. Những cây này thường nhỏ và thấp bé hơn nhiều so với những cây trúc thông thường của rừng .
Cây nứa - Đặc điểm hình thái của cây nứa 5
Loại tre có thân mọc tản phức tạp, hoạt động giải trí của thần ngầm cũng tựa như như hoạt động giải trí của loại có thân mọc phân tán .
Song dù là hình thức mọc cụm, mọc phân tán hay mọc tản phức tạp thì thân ngầm cũng có dặc điểm tương tự như nhau, và tựa như với thân khí sinh. Thân ngầm chia đốt trên những đốt có mắt ( chồi ngủ ), mỗi mắt đều có mo ( vảy ) bảo phủ, rễ mọc ở xung quanh đốt, kể cả loại tre mọc cụm hay mọc tán thì thân ngầm có năng lực tái sinh ( sinh măng ) mạnh nhất ở tuổi 1, tuổi 2, đến tuổi 3 đã kém .
Tre gai là loại tre mọc cụm dày nhất, cây tre mọc rất sát nhau vì thân ngầm không có năng lực bò rộng trong đất. Bương, mai, luông, v.v. thân ngầm không có năng lực bò rộng trong đất, nhưng trước khi măng lộ ra ngoài thì mọc uốn trong đất xa gốc cây mẹ hơn, nên những cây trong búi đứng thua hơn. Sau cùng là loại tre có thần mọc phân tán ( trúc ), thân ngầm bò rộng trong đất, cây tre đứng xa nhau mà không thành búi .
Thân ngầm là bộ phận đẻ măng đa phần của tre trúc. Với loại tre mọc cụm thì thân ngầm được xem là phần gốc tre, củ tre nằm trong đất. Một số loại tre có thân mọc cụm thi ngoài thân ngầm ra ( gốc tre, củ tre ), thân tre ( thân khí sinh ) và cành tre đều hoàn toàn có thể đẻ măng ( trong điều kiện kèm theo thích hợp hoặc dưới tác động ảnh hưởng của con người ), ươm trồng và mọc thành cây mới. Nhưng ngược lại, phần nhiều những loài tre trúc có thân mọc phân tán thì thân ngầm là cơ quan tái sinh duy nhất. Cành tre, thân tre của loại mọc phân tán này cho tới nay chưa thấy ươm trồng thành công xuất sắc .
Do đó, điều tra và nghiên cứu thân ngầm có ý nghĩa rất lớn trong lí luận và thực tiễn. Cách sinh sản như vậy gọi là sinh sản vô tính ( hay còn gọi là sinh sản dinh dưỡng ). Phương thức sinh sản vô tính là phương pháp sinh sản hầu hết của tre trúc. Bởi vì quy trình sinh sản hữu tính của tre trúc rất dài, hàng chục năm mới ra hoa tác dụng một lần. Vì thế nghiên cứu sinh sản vô tính của tre trúc có ý nghĩa rất lớn trong kỹ thuật gây trồng tre trúc .

Trên đây là những thông tin về cây nứa do dolatrees.com đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây bạn sẽ có thêm nhiều thông tin hơn về cây nứa bạn nhé!

 

Giới thiệu về Xưởng Tre Trúc

Hiện nay, trên thị trường có khá nhiều đơn vị thiết kế thi công, xây dựng nhà bằng Tre Trúc. Tuy nhiên, thiết kế thi công tre trúc lại là một khía cạnh khác từ nguyên vật liệu, yếu tố thẩm mỹ, kinh nghiệm, khả năng kết hợp, v.v. không phải kiến trúc sư, đơn vị nào cũng có thể thực thi được.

Xưởng Tre Trúc với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp, phân phối nguyên liệu tre trúc đến thiết kế, xây dựng nhà tre, mành tre tại TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận, Vũng Tàu, Kiên Giang, v.v. với các khu resort nghỉ dưỡng, khu du lịch nghỉ mát, homestay độc lạ, quán ăn, quán cafe sân vườn trang trí tre trúc, v.v.

Bên cạnh đó, Xưởng Tre Trúc cung cấp các sản phẩm từ tre trúc như: cây tre trúc nguyên liệu, mê bồ, cót ép, bình phong, quang gánh, lá cỏ tranh, v.v.

Source: dolatrees.com
Category: Cây

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *