Nhập khẩu giống cây trồng từ nước ngoài về Việt Nam để buôn bán – Tư Vấn Luật

Author:

Category:

Hits : 458

Nhập khẩu giống cây trồng từ nước ngoài về Việt Nam để buôn bán

Câu hỏi: Chúng tôi đang muốn nhập khẩu giống cây trồng từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh, vậy chúng tôi cần thực hiện những thủ tục gì?

Vì bạn không phân phối cho chúng tôi đủ tài liệu về giống cây bạn định nhập đơn cử là giống cây gì nên chúng tôi sẽ bao quát những trường hợp đơn cử .

Bạn phải xác định rõ cây trồng định nhập là cây trồng chính không? Cây trồng định nhập đã nằm trong danh mục được phép sản xuất kinh doanh hay chưa? Và là cây trồng nông nghiệp hay lâm nghiệp. Qua đó, sẽ xác định các bước tiếp theo cần thực hiện.
1. Thủ tục nhập khẩu giống cây trồng từ nước ngoài về Việt Nam.

* Sẽ phải thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Giấy phép nhập khẩu đối với:[1]

– Giống cây trồng nông nghiệp chưa có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh để nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất thử, hợp tác quốc tế, làm mẫu tham gia triển lãm, làm quà tặng hoặc để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư.

Sẽ phải nộp hồ sơ tại Cục Trồng trọt

– Giống cây trồng lâm nghiệp chưa có trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh để nghiên cứu, khảo nghiệm, trồng sản xuất thử nghiệm, làm cây cảnh, cây bóng mát, hợp tác quốc tế, làm mẫu tham gia triển lãm, làm quà tặng hoặc để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư.

Nộp hồ sơ tại Cục Lâm nghiệp
Lưu ý : Nếu giống cây xanh chưa có trong Danh mục trên nhưng đã được Bộ NNPTNT công nhận là giống cây cối nông nghiệp / lâm nghiệp mới thì không cần xin giấy phép nhập khẩu .
Cụ thể, thủ tục như sau :

  1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu
  2. Tờ khai kỹ thuật
  3. Nộp bản sao GCNĐKDN/GCNĐKĐT với tổ chức; nộp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu với cá nhân.

Bạn đọc kiểm tra danh mục giống cây trồng tại link bài viết sau: Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng. Tại bài viết cũng có nêu cụ thể quy trình thủ tục.

Thời hạn của giấy phép nhập khẩu là thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp .
Lưu ý : Nên ủy thác cho tổ chức triển khai chuyên triển khai tính năng nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa để nhập khẩu giống cây cối nông nghiệp .

* Phải kiểm định chất lượng

Với trường hợp giống cây xanh nhập khẩu để ship hàng mua và bán thì phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng. Việc kiểm tra chất lượng sẽ do cơ quan quản trị chuyên ngành về trồng trọt thuộc Bộ NNPTNT tổ chức triển khai thực thi. [ 2 ]
Các đối tượng người dùng phải kiểm tra là “ Giống cây cối nhập khẩu thuộc loài cây cối chính thuộc Danh mục mẫu sản phẩm sản phẩm & hàng hóa nhóm 2 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành Giao hàng sản xuất, mua và bán, trừ trường hợp lao lý tại những điểm a, b, c, d khoản 3 Điều 29 Luật Trồng trọt. ” [ 3 ]

Quy trình thực hiện kiểm tra chất lượng như sau:

Cục Trồng trọt sẽ chỉ định tổ chức triển khai ghi nhận hợp quy thực thi nhìn nhận ghi nhận hợp quy lô giống nhập khẩu .
Và tổ chức triển khai, cá thể nhập khẩu giống cây xanh sẽ ĐK ghi nhận hợp quy với tổ chức triển khai đã được CụcTrồng trọt chỉ định .

Khi đã được kiểm tra, nếu được đạt chất lượng thì tổ chức, cá nhân sẽ nhận được Giấy chứng nhận hợp quy giống nhập khẩu. Có giấy tờ trên thì cơ quan hải quan sẽ cho phép thông quan hàng hóa.[4]

Nếu không đạt chất lượng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, Cục Trồng trọt quyết định buộc tái xuất, tiêu hủy hoặc tái chế lô giống cây trồng nhập khẩu, đồng thời thông báo cho cơ quan hải quan để phối hợp xử lý và người nhập khẩu biết để thực hiện.

Document

  1. Thủ tục công nhận lưu hành đối với giống cây trồng

Để sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu giống cây xanh thì phải được quyết định hành động công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành. [ 5 ]

2.1 Quyết định công nhận lưu hành chỉ thực hiện đối với cây trồng chính:

Cây trồng chính là loài cây được trồng phổ biến, có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế, cần được quản lý chặt chẽ[6].

Theo quy định hiện nay, Danh mục loại cây trồng chính, bao gồm: Lúa, ngô, cà phê, cam, bưởi, chuối. [7]

– Hồ sơ cấp như sau : [ 8 ]
+ Văn bản ý kiến đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây cối theo Mẫu số 01. CN Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định 94/2019 .
+ Kết quả khảo nghiệm tính độc lạ, tính như nhau, tính không thay đổi của giống cây xanh ý kiến đề nghị công nhận lưu hành .
+ Kết quả khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống cây xanh .
+ Quy trình canh tác của giống do tổ chức triển khai, cá thể thay mặt đứng tên ĐK cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây xanh biên soạn .
+ Bản công bố những thông tin về giống cây cối do tổ chức triển khai, cá thể thay mặt đứng tên ĐK cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây cối biên soạn theo Mẫu số 02. CN Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định 94/2019 .

* Khảo nghiệm giống cây trồng

Khảo nghiệm giống cây xanh là hoạt động giải trí theo dõi, nhìn nhận những chỉ tiêu xác lập tính độc lạ, tính như nhau, tính không thay đổi, giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống cây xanh theo chiêu thức nhất định. Được thực thi bởi những tổ chức triển khai khảo nghiệm giống cây cối là tổ chức triển khai khảo nghiệm độc lập được công nhận đủ điều kiện kèm theo .

Lưu ý: Riêng cây cảnh là cây trồng chính thì mới không phải làm khảo nghiệm[9]

Nội dung khảo nghiệm giống cây trồng bao gồm:

  1. Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng.
  2. Khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống cây trồng bao gồm:
  3. a) Khảo nghiệm có kiểm soát;
  4. b) Khảo nghiệm diện hẹp trên đồng ruộng;
  5. c) Khảo nghiệm diện rộng trên đồng ruộng.

* Các tổ chức triển khai khảo nghiệm giống cây cối tại Nước Ta :
Có thể tìm hiểu thêm tại Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống mẫu sản phẩm cây xanh Nam Bộ
Tại đường link sau : http://khaokiemnghiemgiong.vn/
Tell : 028 38229085 – Fax : 028 38272425 – E-Mail : khaokiemnghiemgiong@gmail.com
Hiện nay, thời hạn khảo nghiệm tối thiểu là 5 năm, tối đa lên tới 8 – 10 năm. Nhưng có những cây ăn quả như cây chuối, thời hạn khảo nghiệm sẽ nhanh hơn, vì hằng năm cây đều cho ra quả sau khi trồng. Riêng so với giống khá phổ cập hiện này là cam, bưởi, thường sau thời hạn khảo nghiệm 4 – 5 năm. [ 10 ]
Thủ tục quyết định hành động công nhận lưu hành giống cây cối đã có đề cập đơn cử tại bài viết tại đây

2.2 Tự công bố lưu hành

Với cây không phải cây trồng chính thì cá nhân, tổ chức phải tự công bố lưu hành. Phải đảm bảo các điều kiện sau:[11]

– Có tên giống cây cối
– Có giá trị canh tác, giá trị sử dụng đạt tiêu chuẩn vương quốc so với loài cây xanh tự công bố lưu hành ; trường hợp không có tiêu chuẩn vương quốc thì vận dụng tiêu chuẩn cơ sở ;
– Có thông tin về giống cây xanh, tiến trình sản xuất do tổ chức triển khai, cá thể tự công bố lưu hành giống cây xanh biên soạn .
Tổ chức, cá thể tự công bố lưu hành giống cây cối phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn so với thông tin đã công bố .

Hồ sơ như sau:[12]

– Bản tự công bố lưu hành giống cây xanh theo Phụ lục IV phát hành kèm theo Nghị định 94/2019 .
– Quy trình canh tác của giống do tổ chức triển khai, cá thể tự công bố lưu hành giống cây xanh biên soạn .
– Bản công bố những thông tin về giống cây cối theo Mẫu số 02. CN Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định 94/2019 .
Gửi hồ sơ đến Cục Trồng trọt
Nếu hồ sơ hợp lệ thì sau 05 ngày thao tác, Cục Trồng trọt sẽ đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Sau khi được đăng tải, thì tổ chức triển khai, cá thể được kinh doanh thương mại giống cây cối trên .
Nếu hồ sơ không vừa đủ thì Cục trồng trọt sẽ có văn bản thông tin và nêu rõ nguyên do .
Lưu ý : Cây trồng chính thì mới thực thi quyết định hành động công nhận lưu hành .

*Với các giống cây “độc lạ”:

Hiện nay, có rất nhiều giống cây cối ngoại nhập được nhập vào Nước Ta như cây sơ ri, cây chuối đỏ, ổi đỏ, sung Mỹ, mít ruột đỏ, v.v …. trên Internet. Do những loại trái cây độc lạ nên nhu yếu nhập khẩu loại giống cây này rất được yêu thích .
Việc triển khai nhập khẩu về Nước Ta những loại giống này đều được triển khai qua những tổ chức triển khai chuyên nhập khẩu giống cây cối .
Đặc biệt là chuối là cây xanh chính, nếu giống chuối đỏ nếu muốn bán trên thị trường thì vẫn phải quyết định hành động công bố lưu hành và phải thực thi khảo nghiệm. Với những loại cây cối không thuộc loại cây cối chính thì phải tự công bố lưu hành. Tuy nhiên, vẫn còn sống sót những cá thể, tổ chức triển khai khi nhập về thì lại không triển khai công bố lưu hành, vẫn kinh doanh tràn ngập, không rõ nguồn gốc nguồn gốc và đó là hành vi vi phạm pháp lý .

  1. Các lưu ý liên quan

Trước khi buôn bán thì phải thực hiện:[13]

– Tổ chức, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi thông tin qua thư điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi kinh doanh giống cây xanh những thông tin sau : Địa chỉ thanh toán giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện thay mặt hợp pháp, điện thoại cảm ứng liên hệ để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ;
– Tổ chức, cá thể kinh doanh giống cây xanh phải có hồ sơ bảo vệ truy xuất nguồn gốc lô giống cây xanh, gồm : tin tức về hợp đồng, hóa đơn mua và bán lô giống ; hồ sơ chất lượng lô giống, nhãn tương thích pháp luật tại Điều 10 Nghị định 94/2019 .
Đối với giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải có thêm thông tin về nguồn vật tư nhân giống đã sử dụng, tiêu chuẩn công bố vận dụng, số lượng cây, thời hạn giao nhận cây .

Bạn đọc có thể tham khảo một số nơi thực hiện thủ tục nhập khẩu và tự công bố lưu hành:

https://theonelogistics.com.vn/thu-tuc-hai-quan-nhap-khau-giong-cay-trong
https://www.vitest.com.vn/dich-vu/tu-cong-bo-luu-hanh-giong-cay-trong-193.html
Trên đây là nội dung tư vấn về “ Nhập khẩu giống cây cối từ nước ngoài về việt nam ” .
Nếu những bạn thấy bài viết hữu dụng thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “ Chia sẻ ” bài viết này .

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

Biên tập : Nguyễn Linh Chi
Luật sư hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Thuận
[ 1 ] Điều 1.1 Thông tư 43/2018 / TT-BNNPTNT
[ 2 ] Điều 29.3 Luật Trồng trọt 2018
[ 3 ] Điều 7 Luật Trồng trọt 2018
[ 4 ] Điều 8 Thông tư 26/2019 / TT-BNNPTNT
[ 5 ] Điều 9.1 Luật Trồng trọt 2018
[ 6 ] Điều 2.7 Luật Trồng trọt 2018
[ 7 ] Điều 1 Thông tư 17/2019 / TT-BNNPTNT
[ 8 ] Điều 4 Nghị định 94/2019
[ 9 ] Điều 13.5 Luật Trồng trọt 2018
[ 10 ] Tham khảo từ báo Nông nghiệp việt nam tại đường link sau :
https://nongnghiep.vn/kinh-doanh-giong-cay-doc-la-la-vi-pham-phap-luat-d267503.html

[11] Điều 17 Luật Trồng trọt 2018

[ 12 ] Điều 6 Nghị định 94/2019
[ 13 ] Điều 8 Nghị định 94/2019

Document

Source: dolatrees.com
Category: Cây

Đàm Minh Đứchttps://dolatrees.com
Tôi là Đàm Minh Đức người đã từng gắn bó và nghiên cứu rất nhiều năm trong ngành nông nghiệp. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ về việc trồng cây gì và ăn quả gì để dân tộc Việt Nam bớt nghèo. Dolatrees là một Websites được viết từ những trải nghiệm thực tế và từ cái tâm của mình. Đây là một kênh bạn có thể tham khảo để nâng cao sức khỏe và cuộc sốc của bạn

Read More

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây